III. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimiz yönetim kurulu toplanarak, 20.12.2016 (Salı) saat 17:00’de Karaçayır M. Hitit S. I. Çıkmaz Otağ Sitesi II-A/10 Bolu adresindeki dernek bürosunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere olağan genel kurul toplantısı yapılmasına çoğunluk sağlanamaması halinde 27.12.2016 (Pazar) saat 17:00’de aynı yerde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan kurulunun oluşturulması
4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası
5- Mali raporun okunması ve ibrası
6- Denetim kurulunun raporunun okunması ve ibrası
7- Yönetim kurulu ve Denetleme kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış